Menu

Pædofilipolitik

Pædofilipolitik
Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgreb i idrætslivet rokke ved den tillid, som forældre og børn skal have til os i klubben. Konkrete sager kan også rokke ved vor tillid til hinanden som idræts-kolleger.
Overgreb må ikke finde sted. Vi har alle i AaB ansvar for at beskytte vore børn og unge mod seksuelle overgreb. Og vi har et ansvar for, at vores klub fortsat er det sted, hvor trænere, ledere, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.
Det er dog også vigtigt, at frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb ikke fører til, at trænere og ledere ikke tør røre børnene.
Træneren er rollemodel for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle. At klubben er opmærksom på de roller, deres trænere og ledere varetager – og ikke mindst den måde, de taler og handler på i forhold til børnene.
AaB har udarbejdet dette notat for at
1. fortælle dig, hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår
2. oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge
3. oplyse dig om, at alle trænere samt ledere, én gang om året tjekkes i kriminalregistret.
Formålet med dette tiltag er, at der ikke tilknyttes personer i AaB, der har dom for overtrædelse af straffelovens pædofilibestemmelser.
Hvis der er mistanke om overgreb:
Alle har pligt til at gå til bestyrelsesformanden hvis de høre rygter om overgreb eller selv fornemmer at noget er galt, bestyrelsesformanden har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorlige og reagerer hurtigt. I AaB køre vi med en non tolerance politik overfor overgreb.
Formanden for bestyrelse orienterer og hjælper barnets forældre.
Formand for bestyrelse udarbejder skrivelse som nøgternt fortæller hændelsesforløb og konsekvenser, som udsendes til relevante personer.
Lovmæssige forhold
Man kan kun indhente oplysninger om overtrædelser, der vedrører seksuelle forhold til personer under 15 år. Der gives således ikke andre oplysninger om overtrædelse af straffeloven, f.eks. tyveri 2.
Kun formanden for bestyrelsen i klubben har adgang til oplysningerne fra Kriminalregisteret.
For formanden er der tavshedspligt, også efter udtrædelse af bestyrelsen. Hvis f.eks. en træner ikke kan ansættes/tilknyttes pga. oplysninger om overtrædelse af straffelovens paragraffer om seksuelle overtrædelser, er det kun den pågældende træner som må få årsagen til, at han/hun ikke kan ansættes/tilknyttes.
Luk