Menu

AaB-forløb i samarbejde med kommunen

image
AaB – Forløbene……….et skridt nærmere målet
”I AaB-forløbet gør vi kun det, der gir´mening for de unge.
Forløbet varer 8 uges, der afvikles 4 af om året.
Forløbet henvender sig til unge i alderen 18 – 30 år, der ikke er i uddannelse eller job og de unge henvises af Aalborg Kommune, uddannelseshuset, som vi har et tæt og meningsfuldt samarbejde med.
Målet er at de unge bliver selvforsørgende og kommer i uddannelse eller job.
Vi glædes over de positive tilbagemeldinger vi får fra de unge:

• ”Her er der plads til alle – alle blir´ accepteret”, Frederik 20 år.
• ”Udfordringer og negative ting vendes til noget positivt”, Thomas 22 år.
• ”Det er så fedt at jeg møder op hver eneste dag og glæder mig til programmet”, Jonas 24 år.
• ”Det er det fedeste forløb jeg har været på. Det har givet mig blod på tanden til at jeg vil noget med mit liv”, Line 27 år.
• ”AaB-forløbet var starten på min succes – i dag er jeg ansat som portør på Sygehuset”, Mathias 23 år.
• ”Det her AaB-forløb var lige hvad jeg havde brug for: det har givet så meget jeg kan bruge fremover. Forløbet fik det bedste frem i mig – jeg er en meget bedre udgave af mig selv” Martin, 23 år.
• ”AaB-forløbet betyder så meget for os alle. Det har gjort en forskel for os alle og det har gjort en stor forskel i vores liv. AaB-forløbet har ikke kun givet os rammer, det har givet os tro og håb om en lys fremtid, hvor vi gør det vi altid har drømt om”, Holdet Juni 2018.
Dagligdagen på AaB-forløbet er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Fysisk træning, mental træning, virksomhedsbesøg, gæster i huset og meget andet er med til, at de unge tilegner sig redskaber, der kan bruges når de alle arbejder seriøst mod deres mål – at komme i uddannelse eller job.
De unge, der rekrutteres til AaB – forløbet er ikke parat til at gå den lige vej i uddannelse eller job. Vi har erfaring med, at der er en markant større chance for, at de unge lykkes når vi lever på til disse 6 punkter: 
 
1. Der skal være en relation, for at vores udsatte unge kan udvikle sig og opleve progression som følge af indsatsen. Relationen skal være kontinuerlig og, for nogle unge, daglig. Og de unge skal ikke slippes, før vi er sikre på, at de kan fastholdes i job eller uddannelse.
2. De unge skal være i et attraktivt miljø, der giver mening og aktivere deres ressourcer (empowerment). AaB sætter rammen for et sådant miljø. De unge skal hives væk fra deres nuværende miljø og have en håndholdt voksenkontakt.  Kun på den måde etablerer vi nye praksisfællesskaber for de unge.
3. Fagpersonalet skal komme, hvor de unge er - enten for at få dem væk fra et dårligt miljø, eller for at møde de unge der, hvor de er i aktivitet – i AaB. Kun på den måde kan vi bygge bro og sikre succesfulde overgange.
4. Der skal være tilgængelighed 24/7, dvs. også efter kl. 16.00 eller i weekenden, hvor de unge skal kunne komme i kontakt med en voksen eller andre aktive unge. Vi sikre de unge “en redningskrans” – i perioder, hvor det kan være svært.
5. Der skal være sammenhæng i indsatsen. Uddannelseshusets virksomhedskonsulenter binder indsatsen sammen.
6. Civilsamfund og erhvervsliv skal inddrages aktivt i indsatsen, da de udsatte unge har brug for relationer og kontakt, som ikke er professionelle, og som kan være der, når der er brug for dem. De kan samtidig være med til at udvikle indsatsen (samskabelse).
Inden et 8 ugers forløb starter op, for de unge, afholdes startsamtaler, hvor nedenstående fokuspunkter præsenteres. Er de unge indstillet på at gøre sig umage for at leve op til dem, kan vi til gengæld sætte rammen for at de starter på et nyt og bedre kapitel i deres liv:
AaB – forløbets 8 fokuspunkter.
1. Vi overholder aftaler.

2. Vi møder til tiden.

3. Vi tager initiativ.

4. Vi tager ansvar.
5. Vi er fleksible.
6. Vi er vedholdende.
7. Vi har et positivt fokus.
8. Vi hjælper hinanden.

Gennem det sidste år har vi mærket massiv opbakning fra virksomheder og andre, der ønsker et tæt samarbejde omkring de unge. Sammen er vi stærkere og vi er ydmyge og taknemmelige for den opbakning vi får i AaB-forløbet. “Vores” unge har potentialer og kompetencer, der i løbet af 8 uger for alvor bliver bragt i spil.
Vi er sammen om at ville noget med vores liv – så i AaB-forløbene har de unge lyst til at komme, være og blive. Vi er taknemmelige for at kunne gøre en afgørende forskel for de unge.