Menu

Generalforsamlingen i AaB af 1885

image
Tom Nyggard
28. februar 2023 kl. 09:40

23-3 kl. 18.00 hvor vi starter med en stadion platte samt en vand eller øl

 

§ 3. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, AaB’s højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved meddelelse på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Forelæggelse af det forløbne års reviderede driftsregnskab og status for AaB af 1885 til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen. Ingen på valg i år
  6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være AaB’s formand i hænde senest den 10. Marts før generalforsamlingen.

 

Luk