Menu

General forsamling 2022

image
01. marts 2022 kl. 14:19

Der indkaldes til AaB´ ordinær generalforsamling onsdag d. 23. marts kl. 18:00

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Årsberetningen

 3. Forelæggelse af det forløbne års reviderede driftsregnskab og status for AaB af 1885 til godkendelse.

 4. Indkommende forslag

 5. Valg til bestyrelsen

  Næstformand, kasserer på valg i 2022 (vælges for en 4 årig periode)
  På Valg
  Næstformand Niels Chr. Hejlesen genvalg kan finde sted
  Kasser Claus Skibsted genvalg kan finde sted.

 6. Eventuelt.

Bestyrelsen